Czwartek, 22 lutego 2024. Imieniny Małgorzaty, Marty, Nikifora

Program Rewitalizacji dla Miasta Malborka na lata 2017-2023 MALBORK na + uzyskał pozytywną ocenę i został wpisany do Wykazu Programów rewitalizacji gmin województwa pomorskiego.

2017-07-14 13:01:14 (ost. akt: 2017-07-14 13:06:36)

Program Rewitalizacji dla Miasta Malborka na lata 2017-2023 MALBORK na + uzyskał pozytywną ocenę i decyzją Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 06 lipca 2017 roku został wpisany do Wykazu Programów rewitalizacji gmin województwa pomorskiego.

Wpis do wykazu programów rewitalizacji gmin województwa pomorskiego umożliwi pozyskiwanie środków finansowych na realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych m.in. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Program Rewitalizacji Miasta Malborka na lata 2017-2023 MALBORK na + jest dokumentem operacyjnym gminy wyznaczającym kierunki działań w procesie rewitalizacji. Ze względu na swój interdyscyplinarny charakter dokument ten integruje działania należące do różnych polityk branżowych miasta (społecznej, przestrzennej, inwestycyjnej, mieszkaniowej, środowiskowej itp.), które są ukierunkowane na rozwiązanie problemów społeczności obszaru rewitalizacji. Program wpisuje się w cele ogólnorozwojowe wskazane w dokumentach strategicznych i planistycznych gminy i pełni ważną rolę w realizacji polityki miasta.
http://m.82-200.pl/2017/07/orig/eu-1489.png