Piątek, 27 stycznia 2023. Imieniny Anieli, Juliana, Przemysława

Spotkanie Rady Gospodarczej

2017-07-13 08:43:59 (ost. akt: 2017-07-13 09:08:43)

6 lipca 2017 r. odbyło się kolejne spotkanie członków Rady Gospodarczej z udziałem Burmistrza Miasta Malborka Marka Charzewskiego. W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście Pan Sebastian Majewski współwłaściciel firmy Techno Marine Sp. z o.o. w Malborku oraz pracownicy Urzędu Miasta Malborka Pani Ewelina Tałałaj konserwator zabytków, Anna Jamróz oraz Marta Skrzypek - pracownicy Wydziału Rozwoju i Gospodarki Przestrzennej.

Aktualnie ważnym tematem dla przedsiębiorców nadal jest procedowanie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego. Pani Anna Jamróz przedstawiła aktualny stan procedowania MPZP Kałdowo, Piaski II(teren Tyrexu), Wielbark- fragment obszaru dzielnicy Wielbark, Strefy przemysłowej Piaski. Wśród wymienionych, bez uwag został już przyjęty przez Wojewodę plan Piaski II. Plan Kałdowo – urząd oczekuje na odpowiedź ministerstwa z powodu zaskarżenia decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Pozostałe plany są jeszcze w trakcie prowadzenia procedowania - uzgodnień. Wśród wielu pytań odpowiedzi udzielali Burmistrz Miasta Malborka Marek Charzewski, Z-ca Burmistrza Jan Tadeusz Wilk, Anna Jamróz pracownik wydziału RGP.

Drugim omawianym tematem był aktualny stan przygotowania projektu uchwały w zakresie przystąpienia do prac nad przygotowaniem zasad sytuowania reklam, ogrodzeń i małej architektury w mieście Malbork. Panie Ewelina Tałałaj oraz Marta Skrzypek omówiły cele ustawy oraz zarządzenia w tej sprawie. Przekazano Członkom Rady opinie mieszkańców będące wynikiem przeprowadzonych ankiet oraz przedstawiono zapytanie rynkowe i koszt projektu uchwały, a także możliwość etapowania tego procesu. Wskazano na dzień 31 grudnia 2018r. jako datę zakończenia całego procesu. Burmistrz Marek Charzewski zwrócił uwagę na współpracę z innymi samorządami, aby czerpać wiedzę z ich doświadczeń. Przewodniczący Rady Gospodarczej Jarosław Filipczak zwrócił uwagę na zastosowanie w Malborku ujednoliconych szablonów informacji np. dojazdów do hoteli, zabytków itp. w Malborku. Jarosław Buła (Alegre) przedstawił zasady umieszczania pylonów reklamowych na drogach krajowych.

W dalszej części posiedzenia, zgodnie z programem spotkania, omówiono i podsumowano wizytę gospodarczą w Monheim nad Renem oraz w konsulacie generalnym RP w Kolonii. Jednoznacznie stwierdzono, że wyjazd był bardzo owocny i należy przygotować kolejne wyjazdy, aby kolejne firmy z Malborka mogły skorzystać z tego typu wsparcia. Podsumowano także tegoroczny Konkurs Malborski Mistrz Biznesu 2016 uznając, iż jest to wydarzenie o coraz większym zasięgu i znaczeniu gospodarczymi. W tym roku odbył się w dniach Festiwalu Kultury Dawnej „Wspólne Dziedzictwo Kultury”, został wpisany także do wydarzeń gospodarczych promocji województwa pomorskiego. Na kolejnym spotkaniu Rady wprowadzone zostaną sygnalizowane zapisy w Regulaminie MMB dotyczące nagradzania biznesów pokoleniowych oraz nagradzania przedsiębiorców z Gminy Malbork.

Miasto Malbork posiada ofertę terenów inwestycyjnych, którą promuje we wszystkich możliwych mediach. Zdaniem Członków Rady Gospodarczej należy tę ofertę uzupełnić o tereny inwestycyjne lokalnych przedsiębiorców. Będzie to jeden z elementów wspólnego działania na rzecz rozwoju gospodarczego miasta Malborka. Burmistrz Marek Charzewski wyraził aprobatę dla takiej współpracy deklarując pomoc ze strony samorządu.

Omówiono także propozycje letnich spotkań biznesowych oraz wypełniono ankietę dotyczącą ewaluacji spotkań Rady Gospodarczej.
W wolnych wnioskach omawiano bieżące sprawy działalności Rady.