Niedziela, 25 lutego 2024. Imieniny Almy, Cezarego, Jarosława

Uroczystości 11 lipca w Malborku

2017-07-11 16:50:42 (ost. akt: 2017-07-11 16:53:12)

11 lipca przypadają rocznice dwóch ważnych wydarzeń, które miały wpływ na historię Malborka i jego mieszkańców: Rocznica Plebiscytu na Ziemi Malborskiej, który zadecydował o przebiegu północnych granic II Rzeczypospolitej oraz Rocznica Rzezi Wołyńskiej, w wyniku której do Malborka przybyli przesiedleńcy z Wołynia.

Po zakończeniu I wojny światowej granice II Rzeczypospolitej nie ustaliły się od razu. Zgodnie z postanowieniami traktatu wersalskiego w powiatach sztumskim, suskim, kwidzyńskim i malborskim miał być rozpisany plebiscyt, w którym ludność zdecyduje o przynależności tych terenów do Polski lub Niemiec. 11 lipca 1920 r., w głosowaniu decydującym o przynależności terytorialnej Malborka, brały udział osoby pełnoletnie, urodzone na obszarze plebiscytowym lub zamieszkujące go od 1914 r. Źródła podają, że padło 9.641 głosów za Prusami Wschodnimi a tylko 165 za Polską. Tym samym Malbork pozostał w granicach Prus Wschodnich.

Druga rocznica odnosi się do wydarzeń z okresu II wojny światowej, które miały miejsce na dawnych Kresach Rzeczypospolitej. Latem i jesienią 1943 r. terror OUN-UPA na Wołyniu osiągnął apogeum. Szczególnie krwawy był lipiec 1943 r., a zwłaszcza niedziela 11 lipca 1943 r. zwana "krwawa niedzielą". Tego dnia o świcie oddziały Ukraińskiej Powstańczej Armii otoczyły i zaatakowały jednocześnie, jak podają źródła, 99 polskich wsi w pow. kowelskim, włodzimierskim, horochowskim i częściowo łuckim. Doszło tam do nieludzkich rzezi ludności cywilnej i zniszczeń. Wsie były palone, a dobytek grabiony. Badacze obliczają, iż tylko tego jednego dnia mogło zginąć ok. 8 tys. Polaków - głównie kobiet, dzieci i starców. W późniejszym okresie kolejnym etapem depolonizacji tych obszarów były przesiedlenia ludności narodowości polskiej. W ich wyniku część osób przybyła do Malborka, w którym już zamieszkała.

Oddając hołd bohaterom tych wydarzeń - z okazji 97. Rocznicy Plebiscytu na Ziemi Malborskiej w poniedziałek 11 lipca zostały złożone kwiaty pod tablicą upamiętniającą bojowników ruchu plebiscytowego o polskość Ziemi Malborskiej, mieszczącą się na budynku Staromiejskiego Ratusza. Następnie, w związku z 74. Rocznicą Rzezi Wołyńskiej, złożono kwiaty pod tablicą upamiętniającą przybycie pierwszych powojennych osadników z Wołynia, mieszczącą się na budynku Dworca PKP.

W uroczystościach udział wzięli przedstawiciele władz miasta i powiatu, służb mundurowych, organizacji kombatanckich oraz mieszkańcy Miasta.