Niedziela, 21 kwietnia 2024. Imieniny Jarosława, Konrada, Selmy

Przetargi na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malbork-Sztum

2017-07-05 15:16:45 (ost. akt: 2017-07-05 15:21:55)

Urząd Miasta w Malborku informuje, że opublikowano postępowania przetargowe w zakresie termomodernizacji obiektów w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław (wraz z działaniami informacyjno-edukacyjnymi) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 10 energia, Działania 10.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 10.2.1 Efektywność energetyczna - wsparcie dotacyjne, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.

Specyfikacje istotnych warunków zamówienia dostępne są na stronach internetowych:
- na wykonanie termomodernizacji obiektów
http://bip.malbork.pl/Article/get/id,21496.html
TERMIN SKŁADANIA OFERT MIJA W DNIU 19 LIPCA 2017 O GODZ. 10:00

- na wykonanie robót budowlanych w zakresie termomodernizacji z elementami projektowania w zakresie oświetlenia wewnętrznego obiektów
http://bip.malbork.pl/Article/get/id,21505.html
TERMIN SKŁADANIA OFERT MIJA W DNIU 25/07/2017 GODZ. 10:00

- na zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji obiektów
http://bip.malbork.pl/Article/get/id,21508.html
TERMIN SKŁADANIA OFERT UPŁYWA W DNIU 25/07/2017 GODZ. 10:30