Sobota, 1 kwietnia 2023. Imieniny Chryzamtyny, Grażyny, Zygmunta

Nagrody Baszty Maślankowej 2016 przyznane

2016-12-09 08:42:45 (ost. akt: 2016-12-09 09:51:47)
na zdjęciu widać dwa rodzaje statuetek nagrdy

na zdjęciu widać dwa rodzaje statuetek nagrdy

8 grudnia br. w Szpitalu Jerozolimskim odbyła się Gala Nagrody Baszty Maślankowej. Organizatorami tegorocznej edycji konkursu było Malborskie Stowarzyszenie OŚ oraz Malborska Rada Organizacji Pozarządowych, a nagrody przyznawano po raz siódmy.

Celem wydarzenia jest integracja środowisk działających na rzecz dobra wspólnego oraz wyrażenie podziękowań dla wolontariuszy działających na rzecz lokalnego środowiska, i organizacji pozarządowych dla których społeczne zaangażowanie jest sensem istnienia oraz instytucji i firm, które ich wspierają. Do udziału w konkursie zostały zaproszone organizacje pozarządowe, firmy i instytucje z Malborka i wszystkich gmin powiatu malborskiego.

Kandydatów do otrzymania nagrody zgłaszać można było w 4 kategoriach konkursowych:
- Kategoria Najlepszy Projekt
- Kategoria Osobowość NGO
- Kategoria Mecenat
- Kategoria Wolontariusz


Nagrody ze zgłoszonych kandydatur przyznawała Kapituła w składzie: Aleksandra Stępniak przedstawiciel Fundacji Nadzieja II, Małgorzata Korna przedstawiciel Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym i Osobom z Trudnościami w Komunikowaniu się, Sylwia Grabowska przedstawiciel starostwa powiatowego w Malborku, Anna Olkowska-Jacyno przedstawiciel Urzędu Miasta w Malborku, Stanisław Ptak przedstawiciel Stowarzyszenia Miłośników Nowego Stawu , Jerzy Ruszkowski przedstawiciel Harcerskiego Kręgu Seniorów Semper Paratus.

I Kategoria Najlepszy Projekt- czyli nagroda zespołowa dla organizacji pozarządowej lub instytucji za realizację akcji, programu, projektu na rzecz społeczności lokalnej .
Do nagrody zgłoszono:
1. Stowarzyszenie Coolturalny Nowy Staw - za dwa projekty: „Festiwal Piosenki Osób Niepełnosprawnych” zorganizowany w Nowym Stawie i „Zlot Fanów Bajek Wolta Disneya” również zorganizowany w Nowym Stawie.
2. Malborskie Stowarzyszenie Chóru „Lutnia” - „Metafory Muzyczne”
3. Stowarzyszenie Witalis” Lisewo Malborskie - za projekt „ŻuławWialnia” promujący Żuławy w kraju i poza jego granicami.
4. Oddział Przewodnicki Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego im. St. Dubyny w Malborku - za projekt spacery z przewodnikiem pt. „Malbork- Poznaj Moc Historii)

Kapituła przyznała :
I miejsce dla Oddziału Przewodnickiego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego im. St. Dubyny w Malborku za cykl 10 spacerów z przewodnikiem po Malborku w ramach obchodów 730 lecia nadania praw miejskich Malborkowi za przybliżenie bogatej i czasami jakże skomplikowanej historii miasta ukazującej jego różnorodność dawniej, ale także dzisiaj.
Wyróżnienie dla:
- Malborskie Stowarzyszenie Chóru „Lutnia” za realizacje projektu Warsztaty „Metafory muzyczne” mającego na celu szerzenie wartości kulturalnych, ochronę dziedzictwa kulturowego, popularyzacje twórczości , integracje środowisk muzycznych orz propagowanie wspólnego, twórczego spędzania czasu.
- Stowarzyszenie Witalis” Lisewo Malborskie za projekt „ŻuławWialnia” promujący Żuławy w kraju i poza jego granicami. W tym celu stowarzyszenie prowadziło wiele działań promujących historię, kulturę i dorobek Żuław. Na realizację większości projektu pozyskano dotację z Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności. Efektami projektu było utworzenie manufaktury do wytwarzania gadżetów o treści promującej Żuławy, a także cykl spotkań z zakresu historii, kultury, obyczajów, walorów przyrodniczych tego terenu.

II Kategoria Osobowość NGO
Jest to nagroda indywidualna dla pracownika lub członka NGO wykraczająca poza pełnioną funkcje, jej efekty zaangażowanie, kierowanie się humanitarnym przesłaniem, tolerancją i iposzanowaniem godności człowieka.
Zgłoszona były w tej kategorii 1 osoba:
Pan Waldemar Klawiński - znany działacz społeczny, animator, w tym roku jako prezes Malborskiego Centrum Kwadrat świętuje efekty wielu działań podejmowanych na przestrzeni ostatnich lat. Między innymi: kampania społeczna – Murem za mostem” , był inicjatorem zbiórki publicznej na tablicę pamiątkową dla członków Stowarzyszenia Szpitala Jerozolimskiego, zabiegał o powstanie Malborskiej Rady Pożytku Publicznego, COP. Jest pomysłodawcą Nagrody Baszty Maślankowej. Współautor wielu ciekawych inicjatyw, wydarzeń kulturalnych, który od 15 lat działa na rzecz malborskiego środowiska pozarządowego.
III Kategoria Mecenat
Nagroda dla przedsiębiorstwa, firmy za wsparcie akcji, programu, projektu realizowanego we współpracy z NGO i innymi instytucjami. Do nagrody tej zgłoszono;
- Hotel Majewski i Alfa Club Jan Majewski z Malborka
- Muzeum Zamkowe w Malborku
- Przedsiębiorstwo „Nogat” sp.z.o.o


Kapituła przyznała dwa równorzędne pierwsze miejsca dla:
- Hotel Majewski i Alfa Club Jan Majewski z Malborka za wspieranie poprzez użyczanie pomieszczeń, zapewnienie noclegów, wyżywienia w celu organizacji wielu ciekawych przedsięwzięć . Nagroda zbiega się z jubileuszem 10 lecia istnienia firmy więc jest to idealny moment aby podziękować mu w imieniu organizacji pozarządowych za dotychczasowe wsparcie.
- Przedsiębiorstwo „Nogat” sp.z.o.o z Malborka za wsparcie finansowe Światowych Dni Wiedzy na temat Autyzmu w 2016 r ( nominacja Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym i Osobom z trudnościami w Komunikowaniu się)

IV Kategoria Wolontariusz
Nagroda dla szczególnie zaangażowanego wolontariusza za prace wykraczającą poza pełnioną funkcje, systematyczność, konsekwencję, zaangażowanie , kierowanie się humanitarnym przesłaniem, tolerancją i poszanowaniem godności człowieka.

W tej kategorii było 6 osób nominowanych do nagrody. A są nimi:
- Pan Łukasz Koteras
- Pani Agnieszka Korycka
- Bartosz Busz
- Teresa Jasińska
- Marcin Cicherski
- Magdalena Jasek


Nagrody otrzymują:
I miejsce -Pani Teresa Jasińsk
a za zaangażowanie w działalność Fundacji Nadzieja im. Stefanii Zaorskiej w Nowym Stawie. Związana z nią od 1992 roku zasługuje na szczególne uznanie. To ona przygotowuje kulinarnie bal charytatywny organizowany przez tą fundację już od 15 lat. Angażuje swój czas, wiedzę, umiejętności i bezinteresownie pomaga. Jest radosna, wrażliwa. Dzięki jej postawie wiele osób otwiera się na świat i potrzeby innych ludzi.

Wyróżnienie – Marcin Cicherski - młody 19 letni wolontariusz, który angażuje się od wielu lat w sprawy społeczne nigdy nie odmawiając pomocy. Zawsze gotowy do działania, otwarty z pomysłami. Biorąc pod uwagę fakt, że mieszka poza Malborskiem ( Kraszewo), uczęszcza do klasy maturalnej na pewno nie jest łatwe pogodzić obowiązki ucznia i społecznika. Jak piszą zgłaszający – czasami sami się dziwią skąd bierze tyle energii.
Wyróżnienie – Agnieszka Korycka- instruktor ZHP, Komendant szczepu Gromad i drużyn „Nam się chce”, włącza się w wiele akcji, między innymi w organizację charytatywnej akcji dla Piotra Jacyno, oraz ogólnopolskiej akcje DKMS ( fundacja zajmująca się rejestracją dawców szpiku kostnego). Agnieszka kończy realizację próby na wyższy stopień instruktorski- podharcmistrza. Jest przykładem i wzorem dla swoich młodszych kolegów – przyszłych instruktorów.

Dodatkowo zgodnie z Regulaminem Kapituła Nagrody Baszty Maślankowej ustanowiła piątą kategorię – w punkcie inne nagrody i wyróżnienia- Nagrodę Specjalną. Otrzymują ją trzy podmioty.

V Nagroda Specjalna
Fundacja Mater Dei za rekonstrukcję posągu Malborskiej Madonny na Zamku Wysokim w Malborku oraz integrację społeczeństwa wokół tej idei.
Stowarzyszenie Malborskie Centrum Kwadrat – w tym roku obchodzące 10 lecie swojej działalności za rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań na rzecz ochrony praw obywatelskich.
Pracownia Ceramiczna „Stare Miasto” – Beata Grudziecka . To wspaniały przykład dzielenia się tym co ma, oraz tym co potrafi zrobić. To piękna postawa człowieka, który nigdy nie odmawia pomocy, mimo swoich licznych zajęć, skromnie podkreślając, że to nic takiego.