Niedziela, 26 marca 2023. Imieniny Dory, Olgi, Teodora

Odznaczenie dla Terenowego Oddziału Praw Dziecka w Malborku

2017-01-23 12:56:51 (ost. akt: 2017-01-23 13:39:35)

Terenowy Oddział Praw Dziecka w Malborku został wyróżniony został Odznaką Honorową za zasługi dla ochrony praw dziecka nadaną przez Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka.

Odznaka Honorowa za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka – polskie odznaczenie resortowe, ustanowione 15 lutego 2013 rozporządzeniem Prezydenta RP, które jest zaszczytnym, honorowym wyróżnieniem za szczególne osiągnięcia w dziedzinie ochrony praw dziecka.


Fajnie by było kilka ciepłych słów na temat tego odznaczenia od Was Pani Elu - jak będzie taki tekst to wydaje nam się, że moglibyśmy zrezygnować z tego suchego urzędowego tekstu na czerwono.
Zasady nadawania
Odznaka może być nadawana obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej, obywatelom państw obcych, organizacjom lub instytucjom mającym siedzibę na terytorium RP lub za granicą za szczególne osiągnięcia w dziedzinie ochrony praw dziecka.

Odznakę nadaje Rzecznik Praw Dziecka z własnej inicjatywy lub na wniosek::
- ministra lub kierownika urzędu centralnego;
- terenowego organu administracji rządowej lub organu jednostki samorządu terytorialnego;
- rektora uniwersytetu lub innej uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie ochrony praw dziecka;
- organizacji pozarządowej, której statutową działalnością jest ochrona praw dziecka;
- kierownika przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urzędu konsularnego RP.

Odznaka jest jednostopniowa i może być nadana tej samej osobie tylko raz. Odznakę wręcza Rzecznik Praw Dziecka lub osoba przez niego upoważniona.

Insygnia
Odznakę stanowi wykonany w metalu srebrzony i oksydowany medal o średnicy 32 mm, z zaznaczoną obustronnie krawędzią, z uszkiem i kółkiem do zawieszenia. Na stronie licowej widnieje ujęte na wprost przedstawienie portretowe Janusza Korczaka okolone wypukłym przerwanym u dołu napisem majuskułowym w języku łacińskim: INFANTIS DIGNITATIS DEFENSORI (OBROŃCY GODNOŚCI DZIECI). Na stronie odwrotnej, okolonej wypukłym majuskułowym napisem: RZECZNIK PRAW DZIECKA przerwanym u dołu wypukłym monogramem z liter RP, widnieje pośrodku stylizowany wizerunek drzewa z młodym pędem u dołu.
http://m.82-200.pl/2017/01/orig/medal-416.jpg
Odznaka zawieszona jest na wstążce z rypsu jedwabnego szerokości 36 mm w kolorze lapis lazuli, z dwoma karmazynowymi prążkami szerokości 3 mm w odległości 10 mm od krawędzi oraz paskiem koloru białego o szerokości 10 mm pośrodku.

http://m.82-200.pl/2017/01/orig/medal2-419.jpg