Wtorek, 28 września 2021. Imieniny Libuszy, Wacławy, Wacława

Projekt „Po@łaczeni” w Powiatowym Urzędzie Pracy

2019-01-11 12:20:08 (ost. akt: 2019-01-11 12:45:41)

Od stycznia 2019 roku Powiatowy Urząd Pracy w Malborku rozpoczyna realizację nowego projektu pt. „Po@łaczeni", który sfinansowany zostanie ze środków Fundacji Santander programu grantowego "Tu mieszkam, tu zmieniam".

Inicjatywa ma na celu integrację i aktywizację międzypokoleniową, budowanie więzi opartych na tolerancji i szacunku, wzmacnianie tożsamości oraz wymianę wiedzy i doświadczenia osób przed 25 i po 50 roku życia poprzez wzajemne uczenie się, rozwijanie kompetencji i przekazywanie wartości.
Wsparcie zaczniemy od działań integracyjnych. Budowania relacji opartej na otwartości, wzajemnej ciekawości i poszanowaniu różnic. Planujemy skorzystać z lekcji muzealnych realizowanych przez Muzeum Zamkowe w Malborku. Następnie pod okiem animatora zrealizowane zostaną warsztaty pn. „Malbork oczami 20 i 60 latka" oraz warsztaty pn. „Bezpieczne miasto - bezpieczni mieszkańcy". Liczymy, że w/w działania pozwolą zbudować relacje, które będą początkiem wspólnej, owocnej pracy. Pracy opartej na wymianie wiedzy i doświadczeń pomiędzy 2 pokoleniami/generacjami.

Docelowo młodzież przeprowadzi bowiem w projekcie warsztaty dla seniorów:
Angielski dla seniorów" - obszar tematyczny warsztatów zostanie dobrany przez samych uczestników i dotyczył będzie np.: podróży, człowieka i rodziny, czasu wolnego i konkretnych zainteresowań, życia codziennego np. zakupów. Zakłada się, że będą prowadzone przez minimum 3 trenerów – młodych ludzi do 25 roku życia na rzecz grupy 10 seniorów. Młodzież wychowuje się dziś na tym języku (bajki, gry, filmiki na youtube, portale itp.). Zresztą uczą się go od przedszkola. Będą zatem doskonałymi trenerami. Dojrzali uczestnicy dzięki świadomości swoich potrzeb, dużej motywacji i zaangażowaniu w naukę będą natomiast idealnymi uczniami. Przekrój ludzkich osobowości i charakterów będzie dla obu grup niezwykle stymulujący.

„Z komputerem za pan brat" – warsztaty obsługi podstaw komputera, portali społecznościowych (zakładanie kont, grup, funpage-ów), zakładanie i obsługa poczty elektronicznej, obsługa komunikatorów typu: skaype, WhatsApp, obsługa tabletu, telefonu dotykowego itp. przy kawie. Przewiduje się, że kilkoro młodych ludzi – uczestników projektu obytych z ICT poprowadzi warsztaty dla grupy 10 seniorów.

Seniorzy natomiast przeprowadzą na rzecz osób młodych warsztaty z zakresu:
„понятно" – warsztaty nauki języka rosyjskiego - jednego z bardziej popularnych języków wśród młodzieży. Języka obcego, na który istnieje dziś ogromne zapotrzebowanie na rynku (otwiera możliwość współpracy z rynkami wschodnimi, językiem tym posługuje się prawe 300 mln ludzi). Niestety w powiecie malborskim nie każda ze szkół kształci w tym kierunku. Szkolenie przeprowadzone zostanie dla 2 - 10 os. grup.

„Ktoś ukradł czas" – warsztaty motywujące, ich zadaniem jest zmiana postaw młodzieży. W trackie ich realizacji osoby starsze wskażą młodym, jak właściwie kierować życiem, by u jego schyłku nie mieć poczucia straconego czasu. Zadaniem naszych dojrzałych ekspertów będzie również przewartościowanie świata młodych i pokazanie im prawidłowych wzorców.
Uwieńczeniem działań projektowych będzie „Malborski piknik międzypokoleniowy".

Projekt pn. „Po@łączeni" skierowany jest do 2 grup uczestników:

I grupa - 30 osób młodych po 15 i przed 25 rokiem życia – występujących w roli uczestników i korzystających ze wparcia określonego w Pakiecie 1 i Pakiecie 3,

II grupa - 15 osób po 50 roku życia – występujących w roli uczestników korzystających ze wsparcia określonego w Pakiecie 1 i Pakiecie 2.

Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie (spełniające wymagania grupy docelowej) zobligowane będą wypełnić odpowiedni formularz zgłoszeniowy zawierający m. in. zgodę na przetwarzanie danych osobowych, wizerunku oraz oświadczenie o stanie zdrowia i dostarczyć do siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w Malborku w terminie do 31 stycznia br.