Czwartek, 21 listopada 2019. Imieniny Janusza, Marii, Reginy

Umowa na modernizację bulwarów nad Nogatem podpisana

2019-06-19 13:40:45 (ost. akt: 2019-06-19 13:46:42)

18 czerwca br. podczas IX Forum Regionów Partnerskich w Kaliningradzie została podpisana długo wyczekiwana umowa na realizację projektu pn. „Rozwój potencjału turystyki rekreacyjnej i turystyki wodnej w miastach Swietłyj i Malbork”, częścią którego jest rewitalizacja znacznej części bulwarów miejskich.

Ze strony rosyjskiej dokument sygnował mer Alexandr Leonidovich Blinov jako lider projektu, Malbork reprezentował burmistrz Marek Charzewski.

Spotkanie w Kaliningradzie było również Wydarzeniem Rocznym Programu Polska – Rosja, na którym burmistrz Charzewski obok zastępcy mera Miasta Swietłyj Dmitrija Uspenskiy uczestniczył w panelu dyskusyjnym pod hasłem - Strategiczne projekty dla rozwoju polsko-rosyjskiego pogranicza – między wizją a praktyką. W panelu poruszano kwestie takie jak znaczenie projektów dla polsko-rosyjskiego obszaru pogranicza, budowanie trwałego partnerstwa w Programie, oraz plany na przyszłość dotyczące realizacji przedmiotowego projektu. W panelu udział wieli również przedstawiciele beneficjentów Large Infrastructural Project tj. Ministerstwa Kultury i Turystyki Obwodu Kaliningradzkiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie oraz miasta Gusiew.

Przypomnijmy, iż przedmiotowy projekt będzie wdrażany w ramach partnerstwa dwóch samorządów Miasta Swietłyj oraz Malborka i jest kontynuacją działań partnerskich w ramach zrealizowanego wspólnie projektu pn. "Wspólnymi ścieżkami – rozwój potencjału turystycznego miast Malbork i Svetly" realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgraniczej Litwa – Polska – Rosja 2017-2013.

W ramach tego projektu w Malborku planowane jest zagospodarowanie bulwarów nad rzeką Nogat na odcinku prestiż i utworzenie placu zabaw wraz z punktem widokowym. Dodatkowo opracowana zostanie kompleksowa dokumentacja techniczna na remont budynku Ratusza. Projekt zakłada również promocję, w tym organizację średniowiecznych przedsięwzięć kulturalnych.

Budżet całego projektu wynosi 5,1 mln EUR, w tym Miasto Malbork: 2,4 mln EUR przy dofinansowaniu na poziomie 90%. Realizacja projektu będzie trwała przez okres 36 miesięcy od daty podpisania umowy o dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia i zakładana jest na lata 2019-2021.